The Egg
Centre de Promoció de la Ciència
Blok 39 / Belgrade / Serbia
El concepte d’urbanització del Blok 39 es basa en un patró orgànic, que sorgeix de l’esquema d’organització dels teixits de cèl.lules vegetals, per a definir el sistema de camins que connecten el campus, on les facultats s’agrupen en els seus vèrtexs – en forma d’ípsilons –,  mentre que verd neix enmig per a esdevenir campus. La topografia fa la distinció entre l’espai de les facultats i els espais comuns gràcies a un canvi en secció.

Un camí alternatiu apareix en l’espai verd, i condueix fins a una doble fita : la torre de l’Institut de la Ciència i l’El•lipsoide de Diàmetre Variable (VDE o ‘The Egg’), que emfatitza l’accés al Centre de Promoció de la Ciència (CPS).

‘The Egg’ aplega l’Auditori i el Planetari del Centre de Promoció de la
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència
sala ferusic The Egg Centre de Promoció de la Ciència