¿Menos da una piedra?
Celler Lagravera
Alfarràs / Lleida / Spain
La Gravera és un celler concebut sota criteris de disseny low cost, entès com una optimització en la gestió dels mitjans i els recursos, energètics i materials. La sostenibilitat econòmica és subsidiària a la sostenibilitat ambiental.
Es recupera una nau del 58, una antiga indústria gravera, per a reactivar-la i conventir-la en un celler, per mitjà de la reincentivació d’elements de caràcter industrial.
Els elements constructius se cenyeixen a l’economia d’escala i a la producció seriada, per a minimitzar l’impacte ambiental i econòmic, i es disposen segons criteris de disseny espaials, funcionals i higrotèrmics.
El projecte s’estructura en els següents punts: un armari de quatre metres d’alçada que organitza i disposa els espais de servei, el centre d’acció on es desenvolupa l’activitat assistida per
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera
sala ferusic ¿Menos da una piedra? Celler Lagravera