City Hub
Re-pensar Plaça Catalunya
Barcelona
Plaça Catalunya es un punt de confluència  del transport metropolità, on conflueixen múltiples usos, des de l’escala hiper-local, fins a la escala global. El deficient espai públic fa que sigui una plaça concorreguda quantitativament, però buida qualitativament. City Hub es proposa com un espai dinàmic d’interconnexió entre les infraestructures de transport, l’espai a nivell de carrer, y les edificacions multiusos. Connectant els usos metropolitans, amb els usos locals, els espais de treball i residencials, es crea un conjunt capaç de dinamitzar l’espai públic. City Hub es una topografia que connecta les capes del subsòl amb les del nivell de carrer, y amb els usos aeris. Es crea una sèrie de pous i torres que conformen el nou espai públic multi-usos.

A cota de carrer s’ubiquen els usos a nivell local, que donen vida a l’espai pú
sala ferusic City Hub Re-pensar Plaça Catalunya
sala ferusic City Hub Re-pensar Plaça Catalunya
sala ferusic City Hub Re-pensar Plaça Catalunya
sala ferusic City Hub Re-pensar Plaça Catalunya
sala ferusic City Hub Re-pensar Plaça Catalunya
sala ferusic City Hub Re-pensar Plaça Catalunya
sala ferusic City Hub Re-pensar Plaça Catalunya
sala ferusic City Hub Re-pensar Plaça Catalunya
sala ferusic City Hub Re-pensar Plaça Catalunya