The North Bank
Riba nord del Riu Miljacka
Sarajevo
La proposta de rehabilitació urbana de la vora nord del riu Miljacka a Sarajevo, es basa en tres intervencions específiques, organitzades en tres fases: intervenció socioeconòmica, intervenció espaial i intervenció urbanística. El procès globakl comença per la millora del teixit socioeconòmic en aquesta vora, continua amb la millora i adequació dels espais públics, i finalitza amb la transformació urbanística. Desenvolupament socioeconòmic
Aquest primer pas ha d'incitar l'emplaçament de les activitats comercials, culturals i d'oci a la vora, així com l'emplaçament d'equipaments culturals i socials que s'hi trobaven fa dècades.

Desenvolupament espaial
El segon pas consisteix en el desenvolupament del espai públic a la vora, convertint-la en un passeig, que serveix , i es servit, pel teixit d'activitats comercials, socials i cul
sala ferusic The North Bank Riba nord del Riu Miljacka
sala ferusic The North Bank Riba nord del Riu Miljacka
sala ferusic The North Bank Riba nord del Riu Miljacka
sala ferusic The North Bank Riba nord del Riu Miljacka
sala ferusic The North Bank Riba nord del Riu Miljacka
sala ferusic The North Bank Riba nord del Riu Miljacka
sala ferusic The North Bank Riba nord del Riu Miljacka