Porocity
Badel Block
Zagreb, Croatia
La proposta para el Badel Block s’ha concebut com una trama urbana porosa, basada en un programa d’us mixt i intergeneracional.
Tancament obert: la proposta tanca el perímetre del bloc, consolidant-se en trama urbana, a la vegada que, els seus equipaments s’obren funcionalment i espaialment a la ciutat.
Porositat: Mes enllà de diferenciar entre l’interior i l’exterior, mitjançant diferents obertures i camins, la membrana porosa del bloc potència el flux de vianants cap al seu interior.
Metabolisme cel•lular: El bloc respon de forma òptima al seu entorn immediat, a la vegada que resol de forma autònoma les relacions entre els seus propis elements.
Hub: El bloc es converteix en un node que connecta els camins de la infraestructura urbana, i que mes enllà de donar continuïtat espaial, promou i enriqueix les activit
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block
sala ferusic Porocity Badel Block