Laps-de-temps
Pont de vianants i ciclistes
Pont du Mont Blanc, Genève
Gran escala, ciutat i territori. El pont, mes que una infraestructura que uneix dos punts, es un element urbà de continuïtat entre distintes realitats urbanes. La passarel•la es genera a partir de fluxos de vianants i ciclistes a ambdues ribes, i es converteix a la seva prolongació natural. A nivell geomètric, preval el concepte de recorregut sobre el d’arribada, donat que l’experiència de creuar es el que fa d’un pont un espai públic. El pont conforma el límit entre la ciutat de Ginebra i el llac Le Man, a mig camí entre allò urbà i allò natural.
Escala local, llac Le Man i Pont du Mont Blanc.
 Es genera, per un costat l’espai públic “dinàmic”, que respon a la velocitat de pas dels vianants i ciclistes, i per l’altre, l’espai públic “estàtic”, que s&rsquo
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes
sala ferusic Laps-de-temps Pont de vianants i ciclistes