ASUSA
Acadèmia d'Arts Escèniques
Sarajevo / BiH
Redefinir el límit. Actuar en aquest entorn urbà complex implica integrar diversitat de vectors que travessen el teixit urbà: aquell ‘différ(a)nce’ de Derrida, que fa de la ciutat una metròpolis. Es una franja urbana limítrofa, on les Arts Escèniques han de convertir el límit en filtre, situant una ‘veu’ a l’altre costat del ‘límit hegelià’, que ens crida a creuar-ho. Recordarem l’experiència i tornarem transformats per ella com en ‘Lost Highway’ de David Lynch, o la inquietud del límit en ‘Vértigo’ de Alfred Hichkock segons Eugenio Trias en ‘Lo Bello y lo Siniestro’.

Redefinir objecte-espai. L’edifici es plega per acollir el programa de l’Acadèmia, com un ser a mig camí entre l’espai i l’objecte, construint una geometria tridimensional que fon els conceptes de inte
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques
sala ferusic ASUSA Acadèmia d'Arts Escèniques