SDDUB
Residència d'Estudiants
Dubrovnik / Croatia
Una residència d’estudiants s’ha d’organitzar per mitjà de cèl•lules autònomes tant a nivell programàtic com tècnic, on per aglomeració es configura l’organisme que anomenem ‘Micro Massive Housing’, creant la infraestructura per la vida de l’estudiant. L’idea generadora es tradueix en donar-li la volta a conceptes tradicionals, on el passadís es converteix en espai públic i l’habitació en micro habitatge, servits per una infraestructura prefabricada, buscant la sostenibilitat econòmica i mediambiental.

Una malla, que es podria portar a l’infinit i que compleix amb les previsions de creixement de l’eixam, organitza els elements del complex. La cèl•lula habitable es parametritza en funció de les necessitats de l’ecosistema dissenyat, obtenint així un catàleg de mòduls prefabricats prepa
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants
sala ferusic SDDUB Residència d'Estudiants